1. Home
  2. Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

MAR advocatuur is specialist in arbeidsrecht. Ontslag, reorganisatie, re-integratie zieke werknemer en meer. Voor werkgevers en werknemers. In Assen en ook daarbuiten.

Met arbeidsrecht of ontslagrecht krijgt u te maken op een moment dat u dat eigenlijk niet wil. Het komt vaak onverwacht en niet iedereen schakelt ‘zomaar’ een advocaat in. Het inschakelen van een advocaat kan soms leiden tot een verharding van de standpunten over en weer. MAR advocatuur zegt dat het ook anders kan. U kunt MAR advocatuur in een vroegtijdig stadium inschakelen en het maakt niet uit of u werkgever of werknemer bent. MAR advocatuur kan u op de achtergrond adviseren en souffleren zonder dat het voor de andere partij kenbaar is dat u een advocaat hebt geraadpleegd. Soms is dat voor de onderlinge verhoudingen namelijk beter.

In sommige situaties is spoedige actie super belangrijk! Het arbeidsrecht kent diverse (korte) verval- en verjaringstermijnen. Als die termijn is verlopen dan is de situatie onomkeerbaar geworden. Zo moet binnen drie maanden na de einddatum van het dienstverband een verzoek worden gedaan in verband met toekenning van de transitievergoeding. Dat betekent dat binnen die termijn een verzoekschrift bij de rechtbank zijn ingediend. Een verzoekschrift tot vernietiging van de opzegging (bijvoorbeeld na een ontslag op staande voet) moet zelfs al binnen twee maanden na de einddatum bij de rechtbank zijn ingediend.

Op de werkvloer kunt u te maken krijgen met een arbeidsconflict. Een conflict kan volgen uit onvoldoende functioneren, wijzigingen binnen de organisatie, ziekte en re-integratie, (dreigend) ontslag, etc. Een conflict is voor alle partijen vervelend en MAR advocatuur helpt graag meedenken aan een oplossing. In sommige gevallen is het einde van de arbeidsovereenkomst echter onvermijdelijk. Beëindiging van de arbeidsrelatie kan op verschillende manieren, (o.a.) door:

    • opzegging door de werkgever na verkregen toestemming UWV;
    • ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter;
    • beëindiging met wederzijds goedvinden (vaststellings- of beëindigingsovereenkomst).

Hebt u vragen over de sollicitatiefase, de totstandkoming van de arbeidsovereenkomst, soorten arbeidsovereenkomsten of over bijzondere bedingen (proeftijdbeding, concurrentiebeding, relatiebeding, etc.)? Ook dan kunt u contact opnemen met MAR advocatuur.

Contact met MAR advocatuur

Hebt u vragen over één van bovenstaande onderwerpen of hebt u hulp/advies nodig? Neem contact op met MAR advocatuur.

Menu