1. Home
  2. Intervisie

Intervisie

Voor de Vereniging voor Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) heeft Marion een paar jaar geleden een opleiding tot gespreksleider intervisie gedaan. De VAAN heeft van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) het keurmerk specialisatievereniging gekregen en de NOvA en de VAAN vinden het belangrijk dat ook niet-juridische opleidingspunten worden gehaald door middel van gestructureerde feedback, zoals intervisie. Inmiddels staat Marion een paar jaar geregistreerd als gespreksleider intervisie. Advocaten zijn sinds 1 maart 2020 ook verplicht om voor de NOvA te voldoen aan de kwaliteitstoetsen door deel te nemen aan een vorm van gestructureerde feedback. Marion heeft zich dan ook als gespreksleider intervisie laten inschrijven bij de NOvA en mag zich deskundige voor kwaliteitstoetsen noemen.

Marion is een groot voorstander van intervisie. Zij vindt het een nuttige, boeiende én leuke manier van kwaliteitsbevordering. Bij intervisie staat niet zozeer de juridische inhoud van een casus voorop. Intervisie is feitelijk een gestructureerde en periodieke bespreking van een groep van advocaten, die werkzaam zijn op hetzelfde rechtsgebied. Tijdens de bijeenkomsten wordt bijvoorbeeld wel de aanpak van een zaak besproken, naast vragen over het eigen functioneren, praktijkvoering of praktijkuitoefening en (ethische) dilemma’s. De onderwerpen variëren van de uitleg van de gedragsregels, gedragsregels afgezet tegen cliëntbelang, integriteit en/of onafhankelijkheid, rolzuiverheid, verhoudingen tussen advocaten onderling, met hun cliënt of met derden. Een belangrijk aspect van intervisie is geheimhouding: alles wat wordt gezegd en besproken binnen de groep, blijft binnen de groep.

Bent u advocaat en op zoek naar een intervisiegroep? Neem vrijblijvend contact op over de mogelijkheden. Als de groepen vol zitten, of als er sprake is van een ander rechtsgebied dan arbeidsrecht, dan kan bij voldoende deelnemers een nieuwe groep worden samengesteld met andere beroepsgenoten.

Lees mijn blog van juli 2021: ‘Intervisie voor advocaten. Omdat het moet, of omdat het kan (en leuk is)?’

Menu