1. Home
  2. Voorwaarden en kosten

Voorwaarden en kosten

Voorwaarden enzo

De dienstverlening van MAR advocatuur is helder en transparant. Dat betekent dat ‘de kleine lettertjes’ van tevoren bekend zijn. De algemene voorwaarden zijn gelukkig niet heel ingewikkeld (het merendeel staat immers in de wet) maar wel noodzakelijk. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening door MAR advocatuur. Als u vragen hebt over de toepassing of inhoud van de algemene voorwaarden dan kunt u uiteraard contact opnemen.

Lees hier de algemene voorwaarden van MAR advocatuur.

MAR advocatuur respecteert uw persoonsgegevens en behandelt alle persoonlijke informatie volstrekt vertrouwelijk. Met de privacyverklaring geeft MAR advocatuur uitvoering aan de informatieplicht uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Lees hier de privacyverklaring van MAR advocatuur.

MAR advocatuur heeft een kantoorklachtenregeling. In deze regeling staat hoe MAR advocatuur handelt als u ontevreden bent over de dienstverlening of declaratie.

Lees hier de kantoorklachtenregeling van MAR advocatuur.

MAR advocatuur is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur (consumentengeschillen en zakelijk).

Lees hier het reglement geschillencommissie advocatuur consumentengeschillen.

Lees hier het reglement geschillencommissie advocatuur zakelijk.

Tarieven enzo

Net als een brood bij de bakker, kost het inschakelen van een advocaat geld. MAR advocatuur vindt het belangrijk om cliënten vooraf te informeren over de kosten. Daar waar mogelijk wordt van tevoren een inschatting gegeven van de verwachte tijdsbesteding en eventueel bijkomende kosten. Maandelijks wordt de bestede tijd gefactureerd, zodat er inzicht en overzicht is in de kosten. Het uurtarief is € 200 exclusief btw voor ondernemers en € 200 inclusief btw voor particulieren. MAR advocatuur brengt geen opslag voor kantoorkosten in rekening.

Als uw inkomen en vermogen beneden een bepaalde grens valt, dan kunt u in aanmerking komen voor door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand (‘toevoeging’, ‘pro deo’). Als de aanvraag wordt toegewezen dan hoeft u niet het uurtarief te betalen; u betaalt dan alleen een eigen bijdrage (die is gebaseerd op de hoogte van uw inkomen) en eventuele bijkomende kosten (griffierecht bijvoorbeeld). Lees op de site van de Raad voor Rechtsbijstand meer over gefinancierde rechtsbijstand en de inkomensgrenzen.

MAR advocatuur ontvangt geen derdengelden in de zin van de Verordening op de advocatuur. Indien en voor zover MAR advocatuur met derdengelden wordt geconfronteerd, dan wordt ervoor gezorgd dat de gelden rechtstreeks en direct naar de rechthebbende worden overgemaakt. Er mogen nimmer derdengelden worden gestort op de kantoorrekening van MAR advocatuur.

Abonnementen enzo

Bij MAR advocatuur is het voor werkgevers ook mogelijk om een abonnement op het gebied van dossieropbouw af te sluiten. Een ontslag vanwege disfunctioneren is mogelijk, mits de werkgever de werknemer tijdig van het onvoldoende functioneren in kennis heeft gesteld en hem in voldoende mate in de gelegenheid heeft gesteld zijn functioneren te verbeteren. Door de hectiek van de bedrijfsvoering in de organisatie is het niet altijd even makkelijk om tijdig stil te staan bij dossieropbouw.

Vaak wordt er in de wandelgangen wel een gesprek gevoerd over ‘hoe het eigenlijk zou moeten’ en wordt niet alles schriftelijk vastgelegd. Er wordt wel gesproken over de noodzaak van verbeteren, maar een formeel verbetertraject afspreken of opstellen blijft erbij. Hoe prettig zou het zijn om hier op gezette tijden aan te worden herinnerd? Een proactieve reminder om eerder te kunnen signaleren, eerder te monitoren én eerder de juiste actie te ondernemen, en zodoende tijdig een dossier op te bouwen. Daarvoor heeft MAR advocatuur het abonnement MAR-dossieropbouw ontwikkeld. Voor een vast bedrag per jaar twee keer een reminder, uitgebreide vragenlijst, een quick-scan naar aanleiding van de antwoorden en een telefonische bespreking.

Lees hier meer over het abonnement MAR-dossieropbouw.

 

Contact met MAR advocatuur

Hebt u vragen over één van bovenstaande onderwerpen of hebt u hulp/advies nodig? Neem contact op met MAR advocatuur.

Menu