1. Home
  2. Voorwaarden en kosten

Voorwaarden en kosten

Voorwaarden enzo

De dienstverlening van MAR advocatuur is helder en transparant. Dat betekent dat ‘de kleine lettertjes’ van tevoren bekend zijn. De algemene voorwaarden zijn gelukkig niet heel ingewikkeld (het merendeel staat immers in de wet) maar wel noodzakelijk. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening door MAR advocatuur. Als u vragen hebt over de toepassing of inhoud van de algemene voorwaarden dan kunt u uiteraard contact opnemen.

Lees hier de algemene voorwaarden van MAR advocatuur.

MAR advocatuur respecteert uw persoonsgegevens en behandelt alle persoonlijke informatie volstrekt vertrouwelijk. Met de privacyverklaring geeft MAR advocatuur uitvoering aan de informatieplicht uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Lees hier de privacyverklaring van MAR advocatuur.

MAR advocatuur heeft een kantoorklachtenregeling. In deze regeling staat hoe MAR advocatuur handelt als u ontevreden bent over de dienstverlening of declaratie.

Lees hier de kantoorklachtenregeling van MAR advocatuur.

MAR advocatuur is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Als intern overleg niet tot een bevredigend resultaat leidt, dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur.

Lees hier het reglement geschillencommissie advocatuur.

Tarieven enzo

Net als een brood bij de bakker, kost het inschakelen van een advocaat geld. MAR advocatuur vindt het belangrijk om cliënten vooraf te informeren over de kosten. Daar waar mogelijk wordt van tevoren een inschatting gegeven van de verwachte tijdsbesteding en eventueel bijkomende kosten. Maandelijks wordt de bestede tijd gefactureerd, zodat er inzicht en overzicht is in de kosten. Het uurtarief is € 200 exclusief btw voor ondernemers en € 200 inclusief btw voor particulieren. MAR advocatuur brengt geen opslag voor kantoorkosten in rekening.

Als uw inkomen en vermogen beneden een bepaalde grens valt, dan kunt u in aanmerking komen voor door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand (‘toevoeging’, ‘pro deo’). Als de aanvraag wordt toegewezen dan hoeft u niet het uurtarief te betalen; u betaalt dan alleen een eigen bijdrage (die is gebaseerd op de hoogte van uw inkomen) en eventuele bijkomende kosten (griffierecht bijvoorbeeld). Lees op de site van de Raad voor Rechtsbijstand meer over gefinancierde rechtsbijstand en de inkomensgrenzen.

Menu